Marškinėliai, bliuzonai, kepurėlės ir kiti tekstilės gaminiai su Lietuvos atributika

“Kiekvienas žmogus turi motiną. Kiekvienas taipogi žino, kaip nesuskaitomai daug padaro ji savo vaikams: ji davė mums gyvastį, išpenėjo, išaugino; kol buvome silpni ir maži, nešiojo mus ant rankų; susirgus mums, nemiegojo per naktis prie mūsų lopšio; kol buvome kvailūs ir neišmanėliai, globėjo mus, saugodama nuo pikto; paaugus mums, mokino ir apsakinėjo apie Dievą. Ta antroji motina – yra tai žemė, kurioje užgimėme mes ir mūsų tėvai, yra tai – Tėvynė.

Pažiūrėkime, argi ne teisingai vadiname tėvynę motina? Motina davė mums gyvastį, bet tą gyvastį pradėjome tėvynėje; joje pamatėme šviesią saulelę, joje išgirdome balsą matušėlės ir kitų žmonių. Nuo tėvynės, kaip nuo motinos, turime viską: ir peną, ir apdarą, ir gyvenimus. Valgome duoną, išaugusią jos plačiuose laukuose; geriame vandenį, tekantį jos upelėse ir šaltiniuose; dėvime marškinius iš linų, kuriuos taipogi išaugino ta mūsų žemelė” (Šatrijos Ragana, Raštai, T.3; 2008).

Kiekvienas žmogus, norintis būti tikru žmogumi, turi būtinai žinoti, kaip vadinasi jo tėvynė, kas ji tokia yra. Mūsų Tėvynė – Lietuva. Meilę savo šaliai visi nešiojame giliai širdyse ir išreiškiame ją kiekvienas skirtingai. Mūsų nuomone, meilė tėvynei yra savaime suprantama pareiga, kurią turėtų jausti kiekvienas. Tėvynė yra namai, nepriklausomai nuo to, kurioje pasaulio vietoje bebūtume, nes tėvynės ilgėtis nenustojame. Meilė Lietuvai įrašyta kiekvieno širdyje. Žmogus gali prisitaikyti prie įvairių aplinkybių, prie šalčio ir karščio, prie turto ir skurdo, prie šviesos ir tamsos, tačiau ta vieta, kurioje lietuvio siela džiaugiasi, kur yra jam brangūs ir mylimi žmonės, kur daug prisiminimų, visada mums siesis su Lietuvos vardu. Taigi, mylėti tėvynę reiškia tą patį, ką kvėpuoti, gyventi, mąstyti. Meilė tėvynei yra jausmas, neatsiejamas nuo žmogaus.

Šiai dienai visi turime neribotas galimybes keliauti po visa pasaulį ir gyventi ten, kur mums labiausiai norisi. Lietuviai išsibarstę po platų pasaulį, tačiau tikime, kad jų širdys vistiek Lietuvoje. Mylintiems Lietuvą, nepaisant nuo jų gyvenamos vietos, puikia dovana gali būti drabužiai su Lietuvos atributika. Marškinėliais, bliuzonais ar kepurėlėmis su lietuviška hieraldika yra puiki dovana gimtadienio ar kurios kitos šventės proga, taip pat vykstant į svečius pas užsienyje gyvenančius giminaičius ir draugus. Pasipuošti marškinėliais su Lietuvos atributika galime per valstybines šventes, krepšinio varžybas, vykdami atostogauti į užsienį, arba dėvėti kasdien, kaip ženklą, kad mes neabejingi savo Tėvynei.